Saturday, 9 June 2018

GOLONGAN MAHRAM BAGI WANITA

Definisi mahram ialah orang (lelaki ataupun perempuan) yang haram dinikahi (mengikut hukum Islam) kerana hubungan kekeluargaan yang rapat, hu­bungan susuan dan sebagainya (seperti ibu, anak susuan, adik beradik dan sebagainya) - (Kamus Dewan Edisi Keempat)

Persoalan mahram bukan sahaja berkaitan perkahwinan, tetapi juga dalam soal batasan aurat. Maka, amat penting diketahui tentang siapa yang dianggap sebagai mahram dan bukan mahram bagi menjaga batasan aurat dan hal lain yang berkaitan hukum Islam yang ada kaitan dengannya.

Aurat diambil dari perkataan Arab 'Aurah' yang bererti keaiban. Manakala dalam istilah fiqah pula aurat diertikan sebagai bahagian tubuh badan seseorang yang wajib ditutup atau dilindungi dari pandangan.

Aurat wanita adalah menutup seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Hal ini termasuk ketika berada di rumah bila mana ada lelaki bukan mahram. Menutup aurat bukan sahaja menutup dengan kain atau pakaian, tetapi mesti tidak ketat dan tidak nipis. Juga bukan jenis kain yang 'melekat' pada badan.

SIAPAKAH YANG DIKATAKAN GOLONGAN MAHRAM BAGI WANITA.
1. Bapa sendiri ( bapa kandung).
2. Bapa suami (bapa mertua).
3. Anak lelaki.
4. Anak lelaki suaminya (anak tirinya atau anak isteri lain bagi suaminya sama ada isteri itu masih hidup atau telah bercerai atau meninggal) tetapi bukan anak dari bekas isteri suaminya dengan suami yang lain yang dikahwininya setelah bercerai dengan suaminya.
5. Saudara lelaki (adik atau abang seibu sebapa atau seibu sahaja atau sebapa sahaja).
6. Anak lelaki kepada saudara lelaki (anak saudara).
7. Anak lelaki kepada saudara perempuan (anak saudara).
8. Kanak-kanak lelaki yang bukan mahram yang belum mengerti tentang aurat wanita (belum mumayyiz).
9. Anak lelaki susuan.
10. Bapa susuan.
11. Saudara susuan.
12. Bapa saudara sususan, datuk saudara susuan hingga ke atas, dan anak saudara susuan hingga ke bawah.
13. Menantu lelaki.

MAKA SELAIN YANG DISENARIKAN DI ATAS ADALAH BUKAN MAHRAM BAGI WANITA. 

Berhati-hatilah dalam soal aurat, termasuk berada di dalam rumah.

No comments:

Post a Comment